Aktualności

Rusza kampania zbierania podpisów pod przyjaznym rodzinie projektem ustawy

Fundacja Narodowego Dnia Życia we współpracy z Komitetem Contra In Vitro rozpoczęła zbieranie podpisów pod projektem uchylającym zapisy ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. W

Fundacja Narodowego Dnia Życia we współpracy z Komitetem Contra In Vitro rozpoczęła zbieranie podpisów pod projektem uchylającym zapisy ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

W trakcie konferencji prasowej 8 czerwca br. Fundacja Narodowego Dnia Życia i Komitet Contra In Vitro zainaugurowali akcję zbierania podpisów pod projektem. „Legislatorzy zupełnie nie brali pod uwagę głosów sprzeciwu wobec przygotowywanej w Sejmie nowelizacji. Jako organizacja promująca wartości rodzinne zachęcamy wszystkich, dla których pomyślność i autonomia rodziny są ważne do włączenia się w nasze przedsięwzięcie i wywierania presji na rządzących” – powiedział Jacek Sapa Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Ludwik Skurzak z Komitetu Contra In Vitro o przesłankach do przygotowania projektu mówi: „Tam, gdzie problemy faktycznie występują, ustawodawca nie tylko ich nie zlikwidował, ale jeszcze zwiększył zamieszanie prawne. W sytuacji kryzysowej, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka, nie mogą się nim zajmować różne podmioty, ale musi być wskazany jeden wiodący. W innych obszarach ustawodawca rozwija działalność administracji w obszarach całkiem zbytecznych. Te dwie kwestie reguluje nasza ustawa”.

W trakcie przygotowań Marszu dla Życia i Rodziny Fundacja pytała kandydatów na urząd Prezydenta o stosunek do przygotowywanej w Parlamencie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Część pretendentów udzieliła odpowiedzi jednoznacznie popierających proponowane rozwiązania.

Dlatego we współpracy z Komitetem Contra In Vitro przygotowany został projekt ustawy uchylający zapisy sejmowej nowelizacji. Proponowany przez nas projekt:

§ Likwiduje możliwość odbierania rodzicom dzieci przez administrację publiczną według niejasnych przesłanek i dopuszcza takie zdarzenia tylko w określonych sytuacjach powierzając to wyspecjalizowanym organom.

§ Zwiększa spójność systemu prawnego przez jasne przypisanie zapisów do właściwych im gałęzi prawa i wyeliminowanie prawa budzącego wątpliwości co do jego zgodności z ustawą zasadniczą.

§ Eliminuje nakładanie się kompetencji różnych organów w przypadku konieczności doraźnego umieszczenia dziecka w środowisku innym, niż rodzina

§ Likwiduje bałagan legislacyjny polegającego na wymieszaniu przepisów różnych gałęzi prawa, w sposób powodujący wątpliwości co do praktycznych możliwości ich wykonania.

§ Precyzyjnie określa, kto ponosi odpowiedzialność za decyzję o zabraniu dziecka z domu rodzinnego oraz do kogo należy obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu sądu.

Projekt ustawy oraz formularze do zbierania podpisów znajdują się na stronie www.lepszeprawo.pl.

***

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

http://media.neuron.pl/pr/163391/rusza-kampania-zbierania-podpisow-pod-przyjaznym-rodzinie-projektem-ustawy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy