Nauka

Prawa fizyki

Prawa fizyki Dobrze sprecyzowane, powszechnie przyjęte, podstawowe i ważne teorie w fizyce są nazywane prawami fizyki.

Niektóre podstawowe prawa fizyki zostały sformułowane w formie praw zachowania i są nazywane zasadami, a w celu odróżnienia od innych znaczeń słowa “zasada” zasadami fizycznymi.

Sztuczne łzy

Większość praw fizyki jest wyrażona w języku matematyki i w prosty sposób przekształca się na prawidłowości wyrażone symbolami matematycznymi.

Chociaż jak wszystkie naukowe teorie są w zasadzie tymczasowe (obowiązują tylko w pewnym zakresie), ich treść może zmieniać się w wyniku nowych odkryć, w wyniku zmiany definicji (postrzegania) wielkości opisujących je.

Prawa fizyki mają status oparty na doświadczeniu, które jest ich ostatecznym kryterium prawdy. Każde prawo fizyki może być podważone, jeśli znajdzie się doświadczenie, które mu zaprzeczy. W tym sensie prawa fizyki nie mogą być traktowane jako prawdy ostateczne. Ale w większości przypadków nowych praw, nie obalają one poprzednich praw – stare prawa stają się zazwyczaj przypadkiem szczególnym, przybliżeniem lub częścią nowych praw.

Źródło: wikipedia.org

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy