Nauka articles

3Plast robi innowacyjny szum

3Plast robi innowacyjny szum

Unia Europejska udzieliła naukowcom wsparcia na ponad 2 mln EUR, aby opracowali innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i systemów zabezpieczeń oraz łatwych w użyciu interfejsów człowiek-maszyna bez drenażu europejskich kieszeni. Projekt 3PLAST (Technologia pyroelektryczna i piezoelektryczna drukowalnego czujnika wielkoobszarowego) wspierany …

Gigantyczne supernowe stawiają nowe pytania przed astronomami

Międzynarodowy zespół naukowców dokonał przełomowego odkrycia w badaniach astronomicznych. Masa konkretnego typu supernowej przekracza wartość uznawaną dotąd za graniczną. Odkrycia, które zostaną niedługo opublikowane na łamach czasopisma The Astrophysical Journal, mogą zmienić sposób, w jaki kosmologowie mierzą rozszerzanie się wszechświata …

Prawa fizyki

Prawa fizyki Dobrze sprecyzowane, powszechnie przyjęte, podstawowe i ważne teorie w fizyce są nazywane prawami fizyki.

Niektóre podstawowe prawa fizyki zostały sformułowane w formie praw zachowania i są nazywane zasadami, a w celu odróżnienia od innych znaczeń słowa “zasada” zasadami …

Prawo Avogadro

Prawo Avogadro to prawo fizyki sformułowane przez Amadeo Avogadro (znane też jako hipoteza Avogadro) i brzmi ono:

“W tych samych warunkach fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka …

Top